Privacyverklaring

Privacyverklaring Vocal Popgroup Re-flax

Vocal Popgroup Re-flax , statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Vocal Popgroup Re-flax is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Commissieleden dienen zorgvuldig met de persoonsgegevens van donateurs om te gaan.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Vocal Popgroup Re-flax verwerkt je persoonsgegevens omdat je donateur bent van de stichting en omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt bij inschrijving of bij plaatsing op de wachtlijst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden je persoonsgegevens verwerkt?

Vocal Popgroup Re-flax verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het afhandelen van je contributiebetaling.
 • Informatie kan door de leden onderling worden gedeeld (met uitzondering van het bankrekeningnummer). (Aspirant-)Leden hebben toegang tot het afgeschermde ledengedeelte van de website waarop iedereen zijn/haar eigen gegevens kan bijhouden. Het invullen van deze gegevens op de ledenlijst is niet verplicht.
 • Vocal Popgroup Re-flax verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is. Op dit moment zijn geen wettelijke verplichtingen voor het verwerken van persoonsgegevens bij het bestuur bekend.

Automatiseringssystemen

Vocal Popgroup Re-flax gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Microsoft Office producten worden gebruikt voor het verlenen van diensten ten behoeve van de donateurs. De documenten worden aan de donateurs beschikbaar gesteld.
 • Google: Drive en Forms voor het opslaan van documenten een aanmaken van formulieren, enquêtes e.d.
 • Trello voor gebruik bij de bestuursvergaderingen.
 • Rehearse: dit is een online beheer module (en applicatie) om songs in te studeren: hierbij betreft het slechts de namen van de gebruikers van de applicatie, die zichtbaar zijn voor de ontwikkelaar van deze applicatie.
 • Sepa Direct: dit is een standaard programma met behulp waarvan de donaties van de donateurs en de vriendschapsgelden worden geïncasseerd. Met dit programma wordt een XMl-bestand gemaakt dat kan worden geïmporteerd in het ABN AMRO bankpakket.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Vocal Popgroup Re-flax bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de bewaartermijn van maximaal één jaar voor de eerder genoemde persoonsgegevens. Op jouw verzoek kunnen we je persoonsgegevens na beëindiging van het donateurschap eerder laten vernietigen.
Gedurende het lidmaatschap zullen deze persoonsgegevens uitsluitend door Vocal Popgroup Re-flax en haar bestuursleden worden gebruikt en niet beschikbaar worden gesteld aan of gedeeld worden met derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocal Popgroup Re-flax verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Vocal Popgroup Re-flax gebruikt cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vocal Popgroup Re-flax en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij het secretariaat een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, bijv. een door jou genoemde organisatie, te sturen.
Door middel van de “verklaring toestemming gebruik beeld- en geluidsmateriaal” kun je aangeven dat je een beperking wenst op de verwerking en het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vocal Popgroup Re-flax neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er sprake is van een data lek of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. Deze zal de melding onderzoeken en indien nodig passende maatregelen nemen.

Mocht je melding niet naar tevredenheid zijn behandeld dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

De facturatie en boekhouding is in eigen beheer via Excel (Microsoft Office). Het bestand is met een wachtwoord beveiligd.© Re-flax | AVG
Hosted by Maxigraphx